GDPR

När du gör din beställning hos oss så uppger du dina personuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer och eventuellt personnummer Du godkänner därmed att vi lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja din beställning till oss. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss och du kan när som helst begära att få dina uppgifter raderade.

Begäran om radering ska vara skriftlig.

Meny